تناول کردن بعضی گیاهان دارویی مهلک است/ دستگاه لیزر های زینتی , علت اشاعه مسمومیت های گیاهی

مسمومیت ناشی از دستگاه لیزر و گیاه میتواند در مواقعی باعث به مرگ شود این در حالی است که مردمان فارغ از توجه بدین دستور اقدام به خریداری دستگاه لیزر های سمی و یا میل کردن داروهای گیاهی می نمایند .
اتاق خبر ۲۴ : انس و صلح و دوستی مردم با گیاهان , منجر به ارتقا نگهداری دستگاه لیزر و گیاه در منازل شده‌است . در کنار جذابیت های حفظ از دستگاه لیزر و گیاه , و بهبود روحیه در فضای ساختمان های قوطی کبریتی , رویش برخی از آن‌ها میتواند عوارض بدی داشته باشد و مردمان غافل از آن , مبادرت به تنظیم هر گونه گیاهی می کنند . این در حالی است که در بخش اعظمی از مرزوبوم های عالم گیاهان , به عنوان یکی از علل مهم پیدایش مسمومیت ها بویژه در خردسال ها زیر ۵ سال محسوب می‌شوند

مبتنی بر گزارش سالانه انجمن مراکز کنترل مسمومیت آمریکا در سال ۲۰۰۸ , بیشتراز ۶۰ هزار مورد مسمومیت ناشی از گیاهان سمی درین مرز و بوم گزارش شده است , که بیش از ۴۰ هزار مورد آن در خردسالان کمتر از ۵ سال روی داده است که معادل ۴ . ۳ درصد از کل موردها مسمومیت های گزارش شده در‌این مجموعه سنی است . به عبارتی , گیاهان سمی تحت عنوان دهمی عامل بروز مسمومیت در کودکان در‌این مرزوبوم محسوب میگردند .

گزارشات به دست آمده از مرکزها آگهی دارو ها و سموم کشور ایران در سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که از فی مابین ۱۴۶۴۰ تماس تلفنی مرتبط با مسمومیت , ۷۶۱ تماس ( ۳/۵ درصد از موردها ) در زمینه ی مسمومیت با گیاهان سمی بوده است . شرایط اقلیمی و تنوع آب و هوایی در کشور ما سبب به تولید تنوع زیادی در انواع گیاهی شده است که این دستور خویش موجب دسترسی مردم به گونه های گیاهان دارویی و سمی در مناطق وسیعی از کشو دستگاه لیزر ر می گردد . در سال های اخیر , ارتقا گرایش مردم به مصرف دارو های گیاهی و گیاهان دارویی , سبب مصرف گیاهان به طور ناآگاهانه و خودسرانه – با حدس داشتن ارزش دارویی و به روشهای ازدیاد و تکثیر دستگاه لیزر شاهپسند : بیماری ها – شده اس دستگاه لیزر ت .
دستگاه لیزر

مسموم دستگاه لیزر یت با گیاهان در بعضا از مجموعه های سنی و شغلی به اندازه بیشتری مشهود است و ممکن است به طور مسمومیت های اتفاقی و عمدی رخ دهد . همانطور که ذکر شد مسمومیت ناشی از گیاهان در کودک ها زیر ۵ سال شیوع بیشتری داراست . فضولی ذاتی خردسالان در این محدوده سنی و وجود جذابیت در صورت و رنگ قسمت های متعدد یک گیاه سمی مثل میوه , دانه و برگ آن , منجر می گردد تا طفل به صورت اتفاقی و از روی کنجکاوی مبادرت به بلع بخش های متعدد یک گیاه سمی کند . دستگاه لیزر
دستگاه لیزر
از ن دستگاه لیزر ظر شغلی , پیدایش مسمومیت های گیاهی در کشاورزان , باغداران , شکارچیان و کارگران مزارع و دستگاه لیزر خانه ها به دلیل تماس اکثر با اشکال گیاهان سمی شیوع بیشتری داراست . لازم به ذکر است بخش اعظمی از گیاهان دارویی در حالتی‌که که به ص دستگاه لیزر ورت خودسرانه و با مقادیر بیش تر از حد مصرف شوند می‌توانند سبب ساز پیدایش مسمومیت در آدم شوند . افزون بر آن بعضی از گونه های گیاهان تزیینی مانند دیفن باخیا و خرزهره که در باغچه های منازل و آپارتمان های مسکونی کاشته و نگهداری می‌شوند نیز می‌توانند در شکل مصرف اتفاقی موجب پیدایش مسمومیت در بشر شوند .